Tarjoamme myös apurahoja! Lisätiedot ja hakemukset leta.lavigne@yogarocks.fi

Yin-joogaohjaajakoulutus

The Art of Facilitating Yin Yoga with Leta LaVigne
fas fa-chevron-down

Soften, yield & lean in.

Toivoisitko voivasi opastaa muita syvän eheyttävään yin-joogaharjoitukseen? Haluatko rakentaa polkuja itsetutkiskeluun ja voimaantumiseen? Haluatko saada yin-joogaopettajan pätevyyden? Tervetuloa Yin-joogaopettajakoulutukseen!

Ohjaajakoulutus on aina suuri investointi omaan elämään ja suuren tarjonnan edessä on tärkeää löytää juuri sinun tavoitteillesi resonoiva koulutuskokonaisuus.

Image
Yin-joogaopettaja-
koulutus on sinulle, jos:

Haluat arvostetun koulutuksen tiiviissä ryhmässä, joka sallii jokaisen yksilön tulla nähdyksi ja kohdatuksi sekä henkilökohtaista, käytännönläheistä, kokemuksellista harjoitusta. 

Haluat oppia Yin joogan perustajan, Paul Grilleyn metodologiaa. Kouluttaja Leta LaVigne on omistautunut Paul Grilleyn oppilas jo yli vuosikymmenen ajalta ja opettaa juurikin näitä alkuperäisiä menetelmiä.

Haluat olla yin-joogaohjaaja, jolla on syvä ymmärrys erilaisten vartaloiden kanssa työskentelemisestä ja laaja tietopankki erilaisia asanavariaatioita.

Haluat Yoga Alliancen hyväksymän opettajakoulutuksen.

Haluat ymmärtää joogaa. Haluat ammattimaista ohjausta kehittyneiden joogasarjojen rakentamiseen, niiden laadukkaaseen ohjaamiseen ja erilaisten ihmisten tarpeiden huomioimiseen.

Olet valmis sukeltamaan itsetutkiskeluun ja henkilökohtaiseen kasvuun syventäessäsi ymmärrystä Yin-joogaan ja meditaatioon.

Yin-joogaopettaja-
koulutus on sinulle, jos:

Haluat arvostetun koulutuksen tiiviissä ryhmässä, joka sallii jokaisen yksilön tulla nähdyksi ja kohdatuksi sekä henkilökohtaista, käytännönläheistä, kokemuksellista harjoitusta. 

Haluat oppia Yin joogan perustajan, Paul Grilleyn metodologiaa. Kouluttaja Leta LaVigne on omistautunut Paul Grilleyn oppilas jo yli vuosikymmenen ajalta ja opettaa juurikin näitä alkuperäisiä menetelmiä.

Haluat olla yin-joogaohjaaja, jolla on syvä ymmärrys erilaisten vartaloiden kanssa työskentelemisestä ja laaja tietopankki erilaisia asanavariaatioita.

Haluat Yoga Alliancen hyväksymän opettajakoulutuksen.

Haluat ymmärtää joogaa. Haluat ammattimaista ohjausta kehittyneiden joogasarjojen rakentamiseen, niiden laadukkaaseen ohjaamiseen ja erilaisten ihmisten tarpeiden huomioimiseen.

Olet valmis sukeltamaan itsetutkiskeluun ja henkilökohtaiseen kasvuun syventäessäsi ymmärrystä Yin-joogaan ja meditaatioon.

Image

YKSITTÄISIÄ MODULEITA TAI RYT200-KOKONAISUUS

50-tuntinen Yin Essentials -moduulimme kattaa kaiken, mitä tarvitset ohjataksesi oppilaita turvallisesti ja tehokkaasti yin joogan harjoittamisessa. Laajempi 200-tuntinen ohjelma sukeltaa yinin eri aspekteihin kerroksittain syvyyttä lisäten, kehittyneempiä ohjaustaitoja rakentaen ja omaa harjoitustasi rikastaen. Suorita kaikki neljä alla listattua moduulia saadaksesi oikeuden RYT200 rekisteröitymiseen Yoga Alliancessa. Tämä 200-tuntinen saattaa sinut yin joogaopettajaksi todella kattavasti – jokainen moduuli on jo itsessään arvokas ja tasoltaan korkea!

Jokainen alla listattu 50h moduuli (sekä 20h täydennyskoulutusohjelmamme) on mahdollista käydä erillisenä, olitpa aivan uusi tai jo kokenut joogaopettaja.

Koulutukset järjestetään englanniksi, mutta ohjaaja ymmärtää myös suomea. Täydellinen englannin kielen taito ei ole edellytys osallistumiselle!

HINTA

Yksittäinen moduuli: 1250€
Täysi RYT200 ohjelma: 3550€

RYT200 Early bird-hinta: 3300€
(maksettuna viimeistään 31.3.2024)

Hinnat sis. alv 24%.

Ota yhteyttä jos haluat sopia maksusuunnitelmasta!
Ohjeet ilmoittautumiseen löydät moduulikuvausten alta.

YIN ESSENTIALS
 • Tämä perustuksellinen 50-tuntinen moduuli on varsin kattava yin jooga opettajakoulutus jo itsessään. Sukella kehojen perusasioihin ja harjoituksen keskeisiin elementteihin, kuten yinille ominaisiin asentoperheisiin ja yin joogan perustajan Paul Grilleyn luomaan toiminnalliseen lähestymistapaan. Opi rakentamaan sarjoja älykkäästi ja opettamaan niitä tavalla, joka kunnioittaa jokaisen yksilön ainutlaatuista vartaloa. Tutkimme myös fyysisen ulkopuolista – energeettisiä teorioita sekä mielen ja tunteiden tasoa, oppien suhtautumaan harjoitukseen pohdiskellen, yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti.
 • - Joogan historia ja filosofia
 • - Yin joogan harjoittaminen, Paul Grilleyn jatkumo
 • - Variaatiot rankaa myötäillen ja toiminnallinen anatomia
 • - Yin jooga-asanat (kattava katsaus myös vähemmän tunnettuihin variaatioihin & proppaamiseen)
 • - Johdanto energeettiseen anatomiaan
 • - Johdanto Patanjalin jooga-sutrissa kuvattuihin joogan 8 raajaan & meditaation perusteisiin
 • - Sarjojen luominen älykkäästi
 • - Ohjaamisen taidot
 • - Oikaiseminen käytännössä ja avustettu yin jooga (kumppani-yin)
 • - Kokemuksellinen oppiminen päivittäisessä harjoituksessa

SEURAAVAT KOULUTUKSET: 23.7. – 28.7.2024 (tiistai – sunnuntai),
klo 9.00 – 18.00

YIN ENERGETICS
 • Tässä 50-tuntisessa moduulissa perinteinen kiinalainen lääketiede sekä joogiset näkemykset energiavartalosta saattavat meidät yin joogan energeettisiin aspekteihin. Moduulista omistetaan kolme päivää perinteisen kiinalaisen lääketieteen peruskäsitteiden ymmärtämiseen ja siihen, kuinka nämä voivat edesauttaa opettamistamme ja omaa hyvinvointiamme. Moduulin toinen puolikas keskittyy energia-anatomiaan ja energian hienostamisen tekniikoihin perinteisestä hatha joogan perspektiivistä.
 • - Miksi perinteinen kiinalainen lääketiede ja yin jooga?
 • - Yin yang -teoria ja perinteisen kiinalaisen lääketieteen peruskäsitteet
 • - Meridiaaniteoria, sijainnit ja soveltaminen joogaharjoitukseen
 • - Viiden elementin teoria
 • - Qin virtausten stimulointi naputtamalla, raaputtamalla ja nidralla
 • - Sarjojen rakentaminen omia tuntejasi varten perinteisen kiinalaisen lääketieteen teemojen avulla
 • - Jooginen energia-anatomia: nadit, chakrat, koshat
 • - Hengittäminen, bandhat ja hengityksen anatomia
 • - Pranayama-tekniikat
 • - Jooga ja ääni (nada/mantra)
 • - Chakrameditaatio
 • - Kokemuksellinen oppiminen päivittäisessä harjoituksessa
 • - Katsaus yin joogaan Paul Grilleyn toiminnallisen lähestymistavan kautta

SEURAAVAT KOULUTUKSET: 21.-22.9., 5.-6.10., 19.-20.10.2024,
joka päivä klo 9.00 – 18.00

YIN RESILIENCE
 • Tämän 50-tuntisen moduulin keskiössä on keho-mieli -yhteys ja yin joogan käyttäminen parantamiseen, tasapainottamiseen ja resilienssin kasvattamiseen. Tutkimme tapoja kehittää antimme terapeuttisia ominaisuuksia sisällyttämällä tekniikoita restoratiivisesta joogasta ja somatiikasta. Harjoituksissa tutustumme erityyppisiin somaattisiin meditaatioihin, tapoihin nivoa näitä yin joogaan ja jalostamme opetustaitoja painottaen traumaherkkää ohjaamista. Kuten kaikissa yin joogan opettajakoulutuksen moduuleissamme, opinnot nojaavat Paul Grilleyn toiminnalliseen lähestymistapaan, joka on täydellinen pohja omatoimisuuden ja tietoisen keho-mielen kuuntelun edistämiseen matolla.
 • - Polyvagaalinen teoria
 • - Stressireaktiosykli
 • - Olennaiset restoratiiviset asanat, periaatteet, proppaus ja variaatiot
 • - Yin joogasarjojen rakentaminen ja restoratiivisten elementtien integrointi
 • - Johdanto traumat huomioiviin opetuksen periaatteisiin – turvan ja voimaantumisen luominen ohjauksesi kautta
 • - Somaattisen vapautuksen käsitteet, tekniikat ja liikemeditaatioita yin joogatunneille
 • - Katsaus yin joogaan Paul Grilleyn toiminnallisen lähestymistavan kautta
 • - Itsen tutkiminen päivittäisessä harjoituksessa

SEURAAVAT KOULUTUKSET: 11.-12.1., 8.-9.2., 1.-2.3.2025,
joka päivä 9.00 – 18.00

YIN INSIGHT
 • Tämä moduuli on ainutlaatuinen sekoitus filosofiaa ja itsetutkiskelua – sukellamme joogan perinteisiin opetuksiin ja omaan aitoon ilmaisuumme. Opiskelemme klassisen joogan käsitteitä sisältäen Patanjalin jooga-sutrat ja Bhagavad Gitan. Rakennamme opettamisen taitojamme työstämällä kielenkäyttöä ja teemojen muodostamista, kehittäen opettamistamme mielen ja tunteen tasolle, luoden teemamme omasta, henkilökohtaisesta kutsumuksestamme. Tämä yin jooga opettajakoulutuksen viimeinen moduuli on tarkoitettu inspiroimaan joogaan myös maton ulkopuolella ja rakennettu auttamaan opettamisen polulla kasvamisessa myös tulevaisuudessa.
 • - Klassisten joogatekstien opiskelu, sisältäen: Patanjalin jooga-sutrat ja Bhagavad Gita
 • - Joogan kosmologia (Samkhya-filosofiaan perustuen)
 • - Meditaatiotekniikat ja harjoittaminen
 • - Jooga maton ulkopuolella
 • - Itsen tutkiskelu ja kutsumuksen kiteyttäminen
 • - Antisi syventäminen kielen ja teemojen rakentamisen kautta
 • - Jooga & liiketoiminta
 • - Kokemuksellinen oppiminen päivittäisessä harjoituksessa ja meditaatiossa
 • - Katsaus yin joogaan Paul Grilleyn toiminnallisen lähestymistavan kautta

SEURAAVAT KOULUTUKSET: 12.-13.4., 3.-4.5., 17.-18.5.2025,
joka päivä 9.00 – 18.00

Ilmoittautuminen RYT200 kokonaisuuteen

Koulutukset on suunnattu vakavissaan harjoittaville, tuleville opettajille sekä sellaisille joogaopettajaksi jo opiskelleille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan ja syventää ymmärrystään. Jos haluat ilmoittautua täyteen 200 tunnin ohjelmaan, sinulla tulisi olla taustalla vähintään vuoden verran omistautunutta harjoitusta.

Lähetäthän hakemuksen sähköpostilla leta.lavigne@yogarocks.fi

SISÄLLYTÄ HAKEMUKSEEN
- Koko nimesi
- Kokemuksesi ja taustasi joogan parissa
- Kaikki muu edeltävä olennainen kokemus (opettaminen, aiemmat opinnot, koulutukset jne.)

Lisäkoulutukset

MYOYIN (YIN JOOGA & MYOFASKIAALINEN HOITO -OPETTAJAKOULUTUS) 20H.

Myofaskiaalinen hoito (eng. Myofascial release, MFR) ja yin jooga ovat voimakkaita tekniikoita, joita älykkäästi yhdistämällä voimme muodostaa vielä vahvemman itsen parantamisen muodon. Tämä koulutus on suunnattu yin joogan opettajille ja harjoittajille, jotka haluavat oppia tekniikoita myofaskian hoitoon niin eristettynä kuin yin jooga-asanoiden kanssa yhdessä käytettynä. Tekniikoilla pyritään pehmytkudoksen kivun ja tunneperäisen stressin lievittämiseen, verenkierron ja liikkuvuuden parantamiseen sekä yleisterveyden tukemiseen.

Tässä 20-tuntisessa koulutuksessa tulet:
- Kokemaan yin joogan ja myofaskiahoidon yhdistelmän syvärentouttavan vaikutuksen
- Syventämään ymmärrystäsi faskiasta ja sen terveenä pitämisestä
- Oppimaan trigger-pisteistä
- Oppimaan myofaskian hoitoa ja menetelmiä koko vartalon itsehierontaan erityyppisiä palloja ja muita työkaluja käyttäen
- Saamaan katsauksen yin joogan teoriaan ja käytäntöön
- Oppimaan yin joogan yhdistämistä myofaskian hoitoon eheyttävän mieli-keho -harjoituksen luomiseksi
- Tutkimaan voimauttavia ohjaamisen strategioita, joilla tuoda esiin tietoista läsnäoloa

Koulutus järjestetään englanniksi, mutta älä huoli, kouluttajamme ymmärtää suomea, joten sinulta emme vaadi täydellistä englannin kielen taitoa! Tulkkaus on myös järjestettävissä! 

SEURAAVAT KOULUTUKSET:
Lahdessa 16-17.11.2024

Lauantai 16.11..2024 klo 9.00-18.00
Sunnuntai 17.11.2024 klo 9.00-18.00
Sijainti: Lahti, Suomi (yogaROCKS Saksalankatu 26 tai Aleksanterinkatu 1)

Hinta: 565€ sis. alv 24%
Early bird -hinta: 500€ sis. alv 24%, maksettuna kokonaisuudessaan1.8.2024

Hinta sisältää manuaalin, valmiit sarjat pääsyllä videotallenteisiin sekä pallosarjan käyttöösi ja kotiin vietäväksi.

Image
Image

Leta LaVigne

ERYT-500 / YACEP

Leta on yogaROCKS Lahden studioiden perustaja ja yksi Suomen kokeneimmista Yin-joogaopettajista. Hän on syventynyt Yin-joogan opintoihin pitkään Paul Grilleyn opissa. Lisäksi Leta kirjoittaa Yin joogasta Yoga Journal julkaisuun.

Leta on kouluttanut useita joogaopettajia, sekä ohjannut itse aktiivisesti 16 vuoden ajan. Hän omaa valtavan käytännön tietopohjan siitä, kuinka toimia ja menestyä jooga-alalla Suomessa. Letan tyyli opettaa on käytännönläheinen, lempeä ja aito.

Kokemuksia aiemmilta oppilailta:

"Hyvät ystävät - jos harkitsette Yin-joogan syventävää koulutusta, suosittelen tosi lämpimästi Leta-An LaVignen funktionaalisen lähestymistavan kurssia. Hinta-laatusuhde on huikea ja kurssin anti on 100% käyttökelpoista opetuksessa. Olen tosi tyytyväinen."
- Nina Pyykkönen

"I loved everything! The down-to-earthness about functionality yet keeping in mind that yoga is yoga and not just fashionable streching. Leta has so much experience and a way of verbalizing it to get to the core of the essentials. It was amazing to have such a well constructed course and proper manual. On a meta level, it was good to learn about teaching, too: Leta really knows how to teach, both yoga and yoga teachers! I have experienced trainings that have not felt like value for money (outside of the yoga scene as well), but this course had the sense of added value, which is quite unique these days. And that stems from Leta's personal skills and spirit!"
- Katja Heikkiläinen

"Letan yinjoogan opettajakoulutus on aivan huippu ja sopi juuri minun tarpeisiini ammatillista lisäkoulutusta kaivanneena opettajana. Kaikki olennainen käytiin läpi havainnollistavien esimerkkien ja tehtävien kautta. Erityisesti pidin käytännönläheisestä otteesta yinin opettamiseen ja tosielämän opetustilanteisiin. Leta luo ympärilleen avoimen, kannustavan ja välittömän ilmapiirin, jossa kaikkien on helppo keskustella ja olla omia itsejään. Yhteishenki oli mahtava! Suosittelen lämpimästi tätä koulutusta kaikille yinjoogasta kiinnostuneille harjoittelijoille ja opettajille! Tästä sai todella hyvät eväät arkipäivän opetustilanteisiin, ammattitaidon kehittämiseen ja tuntisisältöjen suunnitteluun!"
- Teija Maila

"I recommend this training. A full-on five hearts! It provides you with a useful method on how to approach Yin Yoga as a whole. The training encouraged to embrace our differences and start exploring ways to bring authenticity into the practice. Leta is such a sweet and thoughtful teacher. The training welcomes you as you are, it helps you to open up and to further explore the aspects of who you truly are. Thank you."
- Jaana Ritari

"Leta is a student of Paul Grilley's, so the line to the source of Yin Yoga is a straight one. It is a very pragmatic package and helps understanding the whole concept of Yin Yoga and how it affects the human body."
- Mika Perkiömäki M.Ed in Exercise Science

Image