Tietosuoja

Asiakkaiden tietojen asianmukainen käsittely on meille tärkeää. Yogarocks noudattaa tietojen käsittelyssä Suomen ja Eu:n tietosuojalakeja. YogaRocks kerää vain sellaista tietoa, joka on asiakkuuden kannalta olennaista ja tietoja käytetään asiakastilien ja jäsenyyksien ylläpitoon, markkinointiin, käyntien seurantaan ym. Kaikilla asiakkaillamme on mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta markkinointisähköpostejamme. Saatat kiellosta huolimatta vastaanottaa sähköpostiviestejä, jotka ovat toiminnan kannalta välttämättömiä, kuten verkkokaupan ostoskuitit, uuden salasanan tilaaminen ym. tärkeitä ilmoituksia. YogaRocks sekä asiakasjärjestelmää hallinnoiva MindBody kunnioittavat yksilön toiveita koskien tietojen poistamista, siirtämistä ja oikaisua.

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

 
1. Rekisterinpitäjä
Yogarocks Oy (y-tunnus: 2312558-6)
Saksalankatu 26
15100 LAHTI
Puhelin: 0400 308307

2. Rekisteriasioita hoitava taho
Mindbody (Linkki MindBodyn tietosuoja sivulle)

3. Rekisterin nimi
Yogarocks Oy:n asiakasrekisteri
 
4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään Yogarocks Oy:n  rekisteröityneen asiakkaan asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon, verkkokaupan kehittämiseen ja hallinnointiin, rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen, asiakasviestintään sekä markkinointiin. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää Yogarocks Oy:n sekä sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden mainontaan, suoramarkkinointiin, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi, etämyyntiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.
 
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavia tietotyyppejä:

Perustiedot, kuten: 
• etu- ja sukunimet
• sukupuoli
• yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet),
• syntymäaika ja ikä
• kieli ja
• rekisterinpitäjän www-palvelujen käyttäjätunnukset ja salasanat.

Kiinnostus, profiili- ja osallistumistiedot, kuten:
• rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostustiedot sekä muut palveluun annetut tiedot, ja
• erilaisissa kampanjoissa rekisteröidyltä kysyttyjen kysymysten vastaukset.
 
Asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot, kuten:
• asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä (mukaan lukien palautteet ja reklamaatiot),
• ja suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.
 Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

Maksutiedot verkkokaupassa tehdyistä ostoksista sekä jäsenyyden automaattimaksuja varten:
• Laskutusosoite
• Pankki- tai luottokortin tiedot


6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröity itse antaessaan henkilötietojaan Yogarocksin www-sivuilla tai toimipisteissä, erilaisissa rekisterinpitäjän tapahtumissa tai kampanjoissa, taikka puhelimitse/sähköpostilla asiakaspalvelun aikana. 
 
7. Tietojen luovuttaminen
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa henkilötietoja mm. viranomaisille sekä suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolainsäädäntöä noudattaen. Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisterin tietoja suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden päättymisen jälkeen. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.
 
8. Rekisterin suojaus
Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.